Du kan returnere produktet etter først å ha fileått et RMA-nummer (returbekreftelsesnummer) og ved å fileølge eventuelt andre oppgitte retningslinjer. For ytterligere informasjon se og velg "assistance". Garantien er betinget av retur av produktet. SanDisk er ikke ansvarlig for et produkt som er tapt eller skadet below forsendelse.4K random re… Read More


Френският президент горещо благодари на Радев за споменатия от него социален и данъчен дъмпинг, явно считайки, че двамата стоят на едни и същи позиции. Темата за т.нар. дъмпинг е водеща във Фра… Read More